Πακέτα φιλοξενίας ιστοσελίδωνTopaz Package

1 WEBSITE

540ΜΒ Storage

Unlimited Traffic

Maximum CPU Speed

Maximum RAM

0 Database

3 Mailbox


Security Protection
Απόλυτη υποστήριξη
Γρήγορη εξυπηρέτηση


Ruby Package

1 WEBSITE

3400ΜΒ Storage

Unlimited Traffic

Maximum CPU Speed

Maximum RAM

1 Database

10 Mailbox


Security Protection
Απόλυτη υποστήριξη
Γρήγορη εξυπηρέτηση


Emerald Package

1 WEBSITE

6000ΜΒ Storage

Unlimited Traffic

Maximum CPU Speed

Maximum RAM

1 Database

Unlimited Mailbox


Security Protection
Απόλυτη υποστήριξη
Γρήγορη εξυπηρέτηση


Diamond Package

5 WEBSITE

15000ΜΒ Storage

Unlimited Traffic

Maximum CPU Speed

Maximum RAM

5 Database

Unlimited Mailbox


Security Protection
Απόλυτη υποστήριξη
Γρήγορη εξυπηρέτηση

Contact Us

LiquidMinds
Get in Touch